top of page
Niwiński Piotr

dr hab. prof. UG Piotr Niwiński

Urodzony 3 lipca 1966 r. Historyk, politolog, wykładowca akademicki, autor publikacji z zakresu historii najnowszej ze szczególnym uwzględnieniem tematyki dziejów podziemia niepodległościowego na Wileńszczyźnie oraz aparatu represji na Pomorzu po 1945 r.
Absolwent historii na KUL, od 1994 r. związany z Uniwersytetem Gdańskim. W 1998 r. obronił napisaną pod kierunkiem Tomasza Strzembosza pracę doktorską „Okręg Wileński Armii Krajowej 1944-1948”.
Od 2016 r. kierownik Zakładu Nauki o Bezpieczeństwie na Uniwersytecie Gdańskim. Pracownik Instytutu Pamięci Narodowej. Członek Rady Fundacji im. Tomasza Strzembosza,

Rady Naukowej Narodowego Muzeum Morskiego oraz Rady przy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Autor blisko 200 publikacji naukowych i popularno-naukowych.

Rada Muzeum

bottom of page