top of page
Rajski Kajetan

Kajetan Rajski

Redaktor naczelny Kwartalnika „Wyklęci”, redaktor prowadzący Internetowy Katalog Żołnierzy Wyklętych listawykletych.pl. Absolwent prawa na WPiA UJ. Autor książek, m.in. dwutomowej publikacji „Wilczęta. Rozmowy z dziećmi Żołnierzy Wyklętych” i książki „Żołnierze Wyklęci (1944-1963)”. Zdobywca I miejsca w Konkursie im. Prof. Lecha Morawskiego na najlepszą pracę magisterską za pracę „Aspekty prawne przekazania władzy i funkcjonowania urzędu Prezydenta RP na uchodźstwie w 1939 r.”. Członek-Sekretarz Rady Muzeum przy Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie.

W latach 2014-2020 wygłosił blisko osiemset prelekcji w szkołach podstawowych i średnich dotyczących Polskiego Państwa Podziemnego i Żołnierzy Wyklętych. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historii Polski. Za prowadzoną działalność odznaczony również Medalem Pro Bono Poloniae oraz Medalem Pro Patria przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, a także Medalem Komisji Edukacji Narodowej przez Ministra Edukacji Narodowej.

Rada Muzeum

bottom of page