Karolina Lizurej.jpg

PRACA W MUZEUM

Dział 

edukacji

Pracownik do działu   

edukacji

Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 37 budujemy od 2017 roku. Dział edukacji dba o właściwe przekazywanie historii Żołnierzach Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Ponieważ jest to najnowsza historia posiada jeszcze wiele białych plam do odkrycia. Osoba, która chciałaby poprowadzić dział edukacji będzie odpowiedzialna za właściwą organizację zwiedzania, tworzenie wystaw, materiałów edukacyjnych itp. Praca ta jest wyzwaniem i przygodą ale wymaga samodyscypliny i dobrej organizacji pracy.

Jeżeli chcesz opowiadać historię najnowszą kolejnym pokoleniom i masz pomysły jak to zrobić, to ta praca jest dla ciebie.

Forma współpracy

• Etat/Umowa o pracę

Kolekcję  w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 37 budujemy od 2017 roku. Posiadamy bogaty i zróżnicowany zbiór kilkunastu tysięcy obiektów związanych z powojenną historią Polski. Naszym zadaniem jest zapewnienie zbiorom prawidłowych i bezpiecznych warunków przechowywania, ich inwentaryzacja, konserwacja, digitalizacja oraz opracowanie naukowe.

Jeśli podzielasz naszą pasję do pracy ze zbiorami muzealnymi, cenisz sobie bezpośredni kontakt z ludźmi i chcesz rozwinąć zawodowe doświadczenie w pracy w Muzeum, to czekamy na Twoją aplikację

 

Konserwator papieru, fotografii i skory

 

Forma współpracy

 • umowa zlecenie

 

Wymagania

 • wykształcenie wyższe magisterskie lub w trakcie studiów o profilu konserwacja i restauracja dzieł sztuki specjalizacja – konserwacja papieru i skóry

 • doświadczenie przy pracach konserwatorskich,

 • doświadczenie w przygotowaniu programów konserwatorskich,

 • znajomość podstawowych wymogów konserwatorskich oraz zasad bezpieczeństwa i ochrony zbiorów,

 • znajomość aktualnych tendencji w muzealnictwie dotyczących magazynowania zbiorów i wystawiennictwa

 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, komunikatywność

 • dobra organizacja pracy

 • umiejętność pracy pod presją czasu

 • dokładność, skrupulatność, sumienność, terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

Zadania

 • prowadzenia pełnego zakresu prac konserwatorskich zgodnie ze specjalizacją,

 • prowadzenie prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych wymagających oczyszczenia, naprawy, przygotowania do ekspozycji lub wypożyczenia,

 • prowadzenie analiz stanu zachowania obiektów zabytkowych,

 • tworzenie dokumentacji opisowej konserwowanych obiektów,

 • prowadzenie czynności profilaktycznych dotyczących zbiorów, magazynów, sal wystawowych i transportu muzealiów,

 • prowadzenie pełnej dokumentacji wszelkich wykonywanych czynności konserwatorskich,

 • kontrola zaopatrzenia i prowadzenie ewidencji środków chemicznych i materiałów wykorzystywanych w pracowni konserwatorskiej,

 • koordynacja prawidłowego przygotowywania gablot i elementów wystawienniczych dla zbiorów,

 • zgłaszanie zapotrzebowania na wykonanie badań specjalistycznych w zewnętrznych laboratoriach.

Mile widziane:

 • znajomość metod digitalizacyjnych zbiorów muzealnych i archiwalnych,

 • znajomość systemów elektronicznej ewidencji muzealiów,

 • wiedza dot. przepisów prawnych dotyczących ewidencjonowania oraz ruchu obiektów,

 • znajomość języka angielskiego min B2.

 

Uwagi:

 • muzeum jest w trakcie organizacji i nie jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Oferujemy:

 • umowa zlecenie w elastycznym wymiarze godzinowym,

 • pracę w zmotywowanym i zaangażowanym zespole,

 • możliwość rozwoju zawodowego,

 • miejsce pracy w rozwijającej się instytucji,

 • atrakcyjna lokalizacja w centrum miasta,

 

Warunki aplikowania

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie ofert zawierających:

 • Życiorys/CV 

 • list motywacyjny,

 • kopia dyplomu ukończenia studiów,

 • referencje,

 • mile widziane portfolio

 • podpisana klauzula dotycząca RODO (poniżej)

 

Należy składać w terminie do 31 lipca 2021

 • w formie elektronicznej  na adres:  zbiory@muzeumrakowiecka37.pl , wpisując w tytule rekrutacja dział zbiorów, lub

 • listownie ma adres: MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH I WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH PRL, ul. Rakowiecka 37, 02-521 Warszawa, lub

 • osobiście: w sekretariacie MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH I WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH PRL, ul. Rakowiecka 37, 02-521 Warszawa w godz. 9.00-15.00

Prosimy o przesyłanie CV wraz z załączoną klauzulą:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”

 

W przypadku wyrażania woli przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w CV wraz z załączonej klauzuli:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL z siedzibą w Warszawie Rakowiecka 37, 02-521 Warszawa (dalej: „Muzeum”),

 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Muzeum możliwy jest pod adresem Rakowiecka 37, 02-521 Warszawa,

 3. Pani/Pana  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także - w przypadku wyrażenia na to zgody - w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO;

 4. Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez czas realizacji bieżącej rekrutacji - do czasu jej zakończenia, a w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 12-tu miesięcy  (w przypadku wyrażenia na to zgody);

 5. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego Muzeum, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz Muzeum, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),

 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach RODO,

 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Contact

Like what you see? Get in touch to learn more.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram

Dziekujemy za przekazanie wiadomości!