top of page
WP_tytulowa_p.png
Poznań walki uliczne

Poznań walki uliczne

Poznań 28 czerwca 1956r

Poznań 28 czerwca 1956r

Marzec1968

Marzec1968

Dziady1968

Dziady1968

Uniwersytet Warszawski 1968

Uniwersytet Warszawski 1968

marzec 1968

marzec 1968

ulotka z marca 1968

ulotka z marca 1968

Gdańsk -tłum stoczniowców

Gdańsk -tłum stoczniowców

przed gmachem

Mieszkańcy Gdańska Grudzień 1970

Mieszkańcy Gdańska Grudzień 1970

Demonstracje robotników grudzień 1970

Demonstracje robotników grudzień 1970

Janek Wiśniewski

Janek Wiśniewski

Kolumna woskowa grudzień1970

Kolumna woskowa grudzień1970

Demonstracja przed gmachem KW PZPR

Demonstracja przed gmachem KW PZPR

Radom płonący KW

Radom płonący KW

bottom of page