top of page

WIĘZIEŃ RAKOWIECKIEJ

Image-empty-state_edited_edited.jpg

Kazimierz Pużak

1883-1950

Organizacje:

Polska Partia Socjalistyczna - Wolność, Równość, Niepodległość; Gwardia Ludowa; Rada Jedności Narodowej

30 kwietnia 1950 r.został zamordowany przez komunistów w więzieniu, wybitny polski socjalista.
Kazimierz Pużak urodzony 26 sierpnia 1883 w Tarnopolu. Uczęszczając do gimnazjum w Tarnopolu w 1899 roku tajną radykalną organizację patriotyczną, którą przyłączono w 1901 roku do "Promienistych". W 1904 roku we Lwowie wstąpił do PPS-u. Przemycał ulotki do zaboru rosyjskiego. W 1906 współtworzył, obok Józefa Piłsudskiego, PPS – Frakcji Rewolucyjnej. 3 kwietnia 1911 roku został aresztowany po wykonaniu wyroku na policyjnym prowokatorze Edmundzie Tarantowiczu. Skazany na 8 lat katorgi na Syberii. W 1918 wraca do Polski. Aktywnie działa w konspiracyjnym PPS-WRN. Uczestniczył w powstaniu warszawskim. Opuścił Warszawę wraz z ludnością cywilną.Po zakończeniu wojny ukrywał się w Piotrkowie Trybunalskim. 27 marca 1945 został aresztowany w Pruszkowie wraz z innymi przywódcami Polskiego Państwa Podziemnego przez NKWD. Wywieziony do Moskwy, osadzony na Łubiance, sądzony w czerwcu 1945 w pokazowym procesie szesnastu, skazany na 1,5 roku. Po czterech miesiącach wyszedł na podstawie amnestii. Próbowano zmusić go do emigracji z kraju, ale odmówił wyjazdu. Aresztowany ponownie przez UB w 1947 i skazany w procesie pokazowym działaczy PPS-WRN w listopadzie 1948 na dziesięć lat więzienia. Zmarł w więzieniu w Rawiczu.

A.H-R na podstawie mat. IPN

bottom of page