top of page

Banaś Marian

Image-empty-state_edited_edited.jpg

Marian Banaś

1955-

Konfederacja Polski Niepodległej,
Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela
Komitet Pomocy Więzionym za Przekonania
Komitet Obrony Więzionych i Prześladowanych za Przekonania Polityczne „S” Regionu Małopolska
Polska Partia Niepodległościowa

Urodzony 13 VII 1955 w Piekielniku k. Nowego Targu. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył sdudia podyplomowe z religioznawstwa na UJ;  W latach 1985-1988 student filozofii w Papieskiej Akademii Teologicznej tamże.
Od 1976 organizator kolportażu, kolporter niezależnych wydawnictw w Krakowie i na Podhalu, m.in. broszury pt. Raporty katyńskie ambasadora O’Malley’a oraz pisma „Placówka”. 1976-1980 współzałożyciel, działacz Akcji na rzecz Niepodległości, od V 1977 w SKS w Krakowie, od 1978 w Instytucie Katyńskim. 1979-1981 współpracownik ROPCiO i KPN, 1980-1981 RMP. 11 XI 1979 współorganizator niezależnej manifestacji pod Pomnikiem Grunwaldzkim w Krakowie.
Od IX 1980 w „S”; referent prawny w Sekcji Interwencji MKZ, następnie ZR „S” Małopolska, wiceprzewodniczący KZ Pracowników Etatowych ZR; IX 1981 współzałożyciel Klubów Służby Niepodległości w Krakowie.

Należał do:

Skazany na 4 lata więzienia
osadzony w ZK w Raciborzu, Strzelcach Opolskich, Kłodzku,
w VI 1983 zwolniony

17 XII 1981 aresztowany przetrzymywany w Areszcie Śledczym na Mokotowie

17 XII 1981 aresztowany, skazany w trybie doraźnym wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie na 4 lata więzienia, osadzony w ZK w Raciborzu, Strzelcach Opolskich, Kłodzku, w VI 1983 (z powodu choroby żony) zwolniony. 1983-1987 doradca prawny w parafii św. Józefa Oblubieńca NMP na Osiedlu Kalinowym w Krakowie-Nowej Hucie; 22 IV 1984 współzałożyciel (z Ryszardem Kusiem, Ryszardem Majdzikiem, Wiesławem Mazurkiewiczem i Julianem Mielnikiem) Komitetu Pomocy Więzionym za Przekonania (od 1985 Komitet Obrony Więzionych i Prześladowanych za Przekonania Polityczne „S” Regionu Małopolska). 1984-1987 redaktor naczelny podziemnego pisma „Homo Homini”. W 1985 współtwórca Polskiej Partii Niepodległościowej, członek Prezydium Rady Naczelnej, 1985-1989 przewodniczący na Okręg Południowy.
4 XI 1977 – 26 X 1981 rozpracowywany przez Wydz. III/III-A KW MO w Nowym Sączu w ramach SOS krypt. Inicjatywa; 24 XI 1981 – 31 VIII 1982 przez Wydz. III/III-1 KW MO w Krakowie w ramach SOS krypt. Szwadron; 7 IV 1986 – 7 V 1990 przez Wydz. III/OKPP WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Ikar.

zaczerpnięto z Encyklopedii Solidarności

WIĘŹNIOWIE RAKOWIECKIEJ

bottom of page