top of page

Janiszewski Michał

Image-empty-state_edited_edited.jpg

Michał Janiszewski

1954-

NSZZ "Solidarność"

Urodzony w 1954 roku w Łochowie, działacz NSZZ „Solidarność”, kolporter prasy podziemnej, dwukrotnie aresztowany, więzień aresztu śledczego na Mokotowie.

Należał do:

od 24.02.1982-11.05.1983 w areszcie w Kielcach
od 12.10.1985- 5.08.1986 w areszcie mokotowskim

Michał Janiszewski urodzony w 1954 roku w Łochowie.
Pracownik Zakładu Eksploatacji Dźwigni Przedsiębiorstwa Gospodarki Maszyn Budowlanych w Warszawie.
W latach 80-tych zaangażował się w działalność związkową. Wszedł w skład Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. kontynuował działalność związkową m.in. rozpowszechniając w miejscu pracy, na trenie Warszawy, Radomia i Grójca wydawnictwa NSZZ „Solidarność" , w tym pismo pt. „Przetrwanie" publikujące krytyczne opinie na temat panującego ustroju.
W wyniku rewizji przeprowadzonej w mieszkaniu Pana Michała Janiszewskiego w dniu 22 lutego 1982 r. został on zatrzymany i przekazany w dniu 24.02.1982 r. do dyspozycji Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Kielcach. 10 maja 1983 r. Michałowi Janiszewskiemu zawieszono karę pozbawienia wolności na 3 lata oraz wymierzono karę 15 000 zł grzywny. Karę tę zasądzono za prowadzenie nielegalnej działalności, w tym kolportaż pism wydawanych przez podziemne władze związkowe. Pozostał w areszcie do 11 maja 1983 roku gdy wydano zarządzenie zwolnienia go z Aresztu Śledczego w Kielcach.
Kontynuował działalność opozycyjną również w latach następnych. W ramach podziemnych struktur NSZZ „Solidarność" redagował, drukował i kolportował nielegalne wydawnictwa, m.in. „Niepodległość" i „Unia".
W dniu 10 października 1985 r. w mieszkaniu, w którym przebywał przeprowadzono kolejną rewizję. Zarekwirowano wówczas m.in. niezarejestrowany powielacz białkowy, matryce, farbę drukarską, 6 000 egzemplarzy wydawnictw („Unia", „Robotnik", „Solidarność") oraz pieczątki NSZZ „Solidarność". W związku z tym faktem, na mocy postanowienia Prokuratury Wojskowej w Warszawie w dniu 12 października 1985 r. został osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów, a w dniu 19 czerwca 1986 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Wydz. IV Karny nieprawomocnym wyrokiem skazał Pana Michała Janiszewskiego na karę dwóch lat pozbawienia wolności. Areszt tymczasowy został wobec niego uchylony 5.08.1986 r.

na podstawie Encyklopedii Solidarności A. H-R.

WIĘŹNIOWIE RAKOWIECKIEJ

bottom of page