top of page

Pawłowicz Jacek

Image-empty-state_edited_edited.jpg

Jacek Marian Pawłowicz

1963-

Młodzieżowy Komitet Oporu w Płocku,
Konfederacja Polski Niepodległej,
„Solidarność"

Urodzony 8 XII 1963 w Płocku. W 1979 założył i stał się członkiem Młodzieżowego Komitetu Oporu w Płocku. Z 30 na 31 kwietnia 1979 został aresztowany za próbę wysadzenia w powietrze trybuny pierwszomajowej. Wyrokiem Sądu dla Nieletnich skazany na nadzór kuratora.

W latach 1981-1987działał w strukturach pierwszej w PRL legalnie założonej partii opozycyjnej Konfederacji Polski Niepodległej. W 1981 był przewodniczącym Organizacji Młodzieżowej KPN Okręg Płock. Był założycielem, redaktorem, autorem publikacji i wykonawcą prac technicznych w piśmie „Młody Konfederata” (1981). Zajmował się też kolportowaniem nielegalnych wydawnictw, organizował akcje ulotkowe oraz zebrania. Następnie stworzył bibliotekę wydawnictw niezależnych.
W latach 1982-1983 pracował w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku, gdzie od 1982 działał podziemnej „Solidarności”. Był szef punktu kolportażowego w Płocku oraz kolporterem wydawnictw podziemnych w zakładach pracy. W 1982 współtworzy podziemną Samodzielną Oficynę Wydawniczą „Sowa”. 11 IV 1983 został aresztowany. Był przetrzymywany w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów. 27 VII 1983 został zwolniony na mocy amnestii.

Należał do:

27 VII 1983 zwolniony na mocy amnestii.

11 IV 1983 aresztowany, przetrzymywany w AŚ Warszawa-Mokotów

W 1987 zostaje szefem okręgu KPN w Płocku oraz redaktorem „Wiarusa”. W latach 1987-1993 działa w strukturach PPS. Zostaje redaktorem naczelnym „Robotnika Mazowieckiego”. Działa również we Wszechnicy Robotniczej. Przyczynia się do organizacji demonstrację 1 V 1988. W tym samym roku drukuje ulotki dla strajkującego MPK (Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego). Jest redaktorem i drukarzem „Solidarności Płockiej”, „Solidarności Ziemi Płockiej”, „Solidarności Region Płock”, „Biuletynu Informacyjnego MRKS Region Płock”, „Petrochemii” oraz szefem kolportażu „S” w Płocku. Współpracował z Radiem „Wolna Europa”. Współorganizował Płocką Radę „S”, Międzyzakładowego KO „S” Regionu Płockiego. Uczestniczył w głodówkach w obronie więźniów politycznych w Sanktuarium Matki Bożej w Głogowcu (od 7 IV 1985) i we Wrocławiu (12-21 IX 1988). Wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom, karany przez kolegium ds. wykroczeń grzywnami.

Autor publikacji naukowych z zakresu najnowszej historii Polski, m.in. Nieznani bohaterowie (cz. I: 1995, cz. II: 1998), Rotmistrz Witold Pilecki (2009), Generał Leopold Okulicki (z Januszem Kurtyką; 2010).

Obecnie Dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL,

zaczerpnięto z Encyklopedii Solidarności

WIĘŹNIOWIE RAKOWIECKIEJ

bottom of page