top of page

Sypniewski Witold

Image-empty-state_edited_edited.jpg

Witold Sypniewski

1955 -

Solidarność, Komitet Obywatelski Przeciw Przemocy

urodzony 8 czerwca 1955 roku w Warszawie. W marcu 1968 roku, mając 12 lat, zawiesił w gmachu Architektury Politechniki Warszawskiej własnoręcznie wykonany plakat o treści patriotycznej i antykomunistycznej. W 1980 roku będąc studentem Politechniki Warszawskiej i jednocześnie pracownikiem FSO w Warszawie wstąpił do Solidarności. Zajmował się kolportażem podziemnych wydawnictw - "Tygodnik Mazowsze", "Monter" i inne. Brał udział w strajkach i akcjach protestacyjnych w FSO i na uczelni. Po 13 grudnia grudnia brał stały udział w protestach ulicznych, z okazji rocznic 3 maja i rocznic strajków sierpniowych. Cały czas zajmował się kolportażem podziemnych wydawnictw na terenie lewobrzeżnej Warszawy, głównie na Żoliborzu i Bielanach. W 1982 roku urządził w swoim mieszkaniu drukarnię techniką sitodruku. Współpracował też z Komitetem Obywatelskim Przeciw Przemocy, ukrywając u siebie część archiwum tego Komitetu, które spalono nie chcąc dopuścić aby wpadło w ręce służb gdy 10 października 1983 "tymczasowo aresztowano" Sypniewskiego. Był on podejrzany o "przestępstwo z artykułu 278 paragraf 1 kk" - tj. o przynależność do podziemnych struktur NSZZ "Solidarność" oraz o drukowanie "nielegalnych wydawnictw" w Warszawie. Więziony przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Przetrzymywany w tzw. pawilonie X. 22 grudnia 1983 warunkowo zwolniony.

Solidarność, KOPP

Aresztowany 10 października 1983; warunkowo zwolniony 22 grudnia 1983

Spędził na Rakowieckiej 2,5 miesiąca

Otrzymał zakaz wyjazdu do wszystkich krajów świata. Od razu po zwolnieniu z aresztu śledczego wrócił do pracy w FSO i działalności kolportażowej w podziemiu. Na przełomie lipca i sierpnia 1984 roku dostał wiadomość od struktur podziemnej Solidarności FSO, że jest śledzony przez tych samych funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa, którzy inwigilują księdza Jerzego Popiełuszkę. Zawiesił kolportaż. Do stycznia 1985 r. rozpracowywany i inwigilowany przez SB z Pionu III-2 DUSW Żoliborz w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Francuz". Został członkiem a później przewodniczącym Rady Pracowniczej pionu ekonomiczno-handlowego FSO. Rada ta to był łącznik między formalną działalnością samorządową a podziemną Solidarnością. W latach 1984-1986 Witold Sypniewski brał udział jako wykładowca i jako słuchacz w podziemnych szkoleniach samorządowych, które odbywały się w porozumieniu z Tymczasową Komisją Koordynacyjną NSZZ Solidarność.

A.H-R na podstawie mat. IPN i przesłanej autobiografii

WIĘŹNIOWIE RAKOWIECKIEJ

bottom of page