top of page

OFIARY RAKOWIECKIEJ

Image-empty-state_edited_edited_edited_e

plut. Stanisław Abramowski

„Bury”, „Partyzancik”

1922-1948

 

Armia Krajowa, Narodowe Siły Zbrojne - Narodowe Zjednoczenia Wojskowe, Wolność i Niezawisłość

Żył 24 lata

Stanisław Abramowski urodzony 25.02 1922 r. w mieście Zawoda. W okresie okupacji wstąpił do AK. Był żołnierzem Obwodu Mińska Mazowiecki. W konspiracji nosił pseudonim "Bury". We wrześniu 1944 roku wcielony do Ludowego Wojska Polskiego. Służbę odbywał w 15. pp skąd w 1945 roku zdezerterował. W czerwcu 1946 roku został zwerbowany do oddziału WiN Janusza Kotowskiego ps. "Mściciel". W tym okresie nosił pseudonim "Partyzancik". W listopadzie ujęto dowódcę i rozbito oddział. Abramowski do grudnia ukrywał się, gdy związał się z oddziałem WiN Zaskiewicza i Zygmunta Jezierskiego ps. "Orzeł". Aresztowany 26 kwietnia 1948 roku. Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie 21lipca 1948 roku na sesji wyjazdowej w Kałuszynie skazał go w obecności tysiąca świadków w trybie doraźnym na karę śmierci wraz z Feliksem Bąkiem i Czsłąwem Chrzanowskim. Matka Kazimiera Abramowska wystąpiła do Bieruta z prośbą o łaskę. Pisała : " Miarkuję ja sobie, że sroga to kara na moje dziecko. Bo ja uważam, że sprawa z nim beznadziejna nie jest". Bierut z prawa łaski nie skorzystał i 30 lipca1948 roku wyrok wykonano w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Szczątki odnaleziono w 2012 roku na Wojskowych Powązkach w Kwaterze "Ł". Zidentyfikowany został 06.12.2012 r.

bottom of page