top of page

OFIARY RAKOWIECKIEJ

Image-empty-state_edited_edited_edited_e

kpt. Henryk Borowy

ps. „Trzmiel"

1913-1951

 

Armia Krajowa

Żył 38 lat

Znany także jako Henryk Borowy-Borowski vel Henryk Syczyński. Urodzony 13 września 1913 roku w Wilnie. Ukończył studia prawnicze. Służył w Wojsku Polskim. W latach 1935-1936 odbył kurs podchorążych rezerwy w Grodnie jako plutonowy podchorąży. od 1938 roku przydzielony do referatu opiniodawczego DOK nr III w Wilnie. Wziął udział w kampanii wrześniowej. Walczył w stopniu plutonowy podchorąży. W latach 1942-1945 w Armii Krajowej Okręg Wileński, Grupa „Cecylia” zorganizowana przy Komendzie Okręgu do walki z sowietyzacją ziem polskich; m.in. wykonywał wyroki na konfidentach. Brał udział w Operacji „Ostra Brama”. Udało mu się uniknąć aresztowania przez Sowietów. Był współorganizatorem przerzutu na zachód żołnierzy byłego Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej. Do 1946 roku kierownik komórki kontrwywiadowczej, członek Komendy eksterytorialnego Okręgu Wileńskiego AK, działającego na terenie tzw. Polski Lubelskiej. Równocześnie dowódca Ośrodka Mobilizacyjnego Wileńskiego Okręgu Armii Krajowej.Aresztowany 28 czerwca 1948 roku. 2 listopada 1950 roku wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie skazany na karę śmierci.
Stracony 8 lutego 1951 roku o godz. 19:45 w więzieniu przy Rakowieckiej w Warszawie.

M.G

bottom of page