top of page

OFIARY RAKOWIECKIEJ

Image-empty-state_edited_edited_edited_e

kpt. Lech Neyman

ps. ,,Butrym", ,,Domarat"

1908-1948

 

Działacz polityczny, Narodowe Siły Zbrojne
Kawaler Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski

Żył 40 lat

Lech Karol Neyman urodzony 7 lutego 1908 r. w Poznaniu. W 1932 r. ukończył studia na Wydziale Prawno-Handlowym Uniwersytetu Poznańskiego, Brał udział w wojnie obronnej 1939 r. będąc kilkakrotnie ranny. W okresie okupacji zaangażował się w działalność konspiracyjną obozu narodowego wstępując do Grupy, „Szańca”. Po utworzeniu Narodowych Sil Zbrojnych zajmował się m.in. tworzeniem struktur terenowych w Małopolsce, na Śląsku i Pomorzu. Był autorem wielu publikacji konspiracyjnych oraz redaktorem pisma wydawanego przez NSZ ,,Naród i Wojsko", propagował koncepcje powojennej granicy zachodniej Polski na Odrze i Nysie. 15 lutego 1947 r. został aresztowany wraz ze Stanisławem Kasznicą, ostatnim komendantem NSZ, i skazany na karę śmierci. Zamordowany z wyroku komunistycznego sadu 12 maja 1948 r. w więzieniu mokotowskim. Szczątki Lecha Neymana zostały odnalezione w 2012 roku.

z mat. IPN

bottom of page