top of page

OFIARY RAKOWIECKIEJ

Image-empty-state_edited_edited_edited_e

Józef Rzepka

ps. „Krzysztof”, „Rekin”, „Stefan”, „Znicz”

1913-1951

 

Związek Walki Zbrojnej, Armia Krajowa, NIE, Zarząd Główny Wolność i Niezawisłość

Żył 38 lat

Józef Rzepka urodzony 22 grudnia 1913 w Bratkowicach.
W roku 1934 rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Wzorem ojca zaangażował się w działalność Stronnictwa Ludowego. Studiów nie ukończył. W latach 1937–1938 odbył służbę wojskową w 5 pułku strzelców podhalańskich w Przemyślu. Od października 1939 zaczął organizować siatkę konspiracyjną w rodzinnych Bratkowicach, z którą od maja 1940 przeszedł pod komendę Związku Walki Zbrojnej. Był pierwszym dowódcą Placówki ZWZ Bratkowice-Głogów. W maju 1943 Józef Rzepka został pierwszym adiutantem Inspektoratu Rejonowego Armii Krajowej Rzeszów.
Uczestnik akcji „Burza”. Od lutego 1945 Rzepce powierzono dowództwo nad Inspektoratem AK Mielec z poleceniem przeorganizowania go w komórkę organizacji „NIE”. Od czerwca 1945 z ramienia DSZ organizował przerzut na ziemie zachodnie byłych akowców zagrożonych aresztowaniem w rejonie Rzeszowa. Jesienią 1945 ujawnił się (wypełniając apel „Radosława”) i podjął studia prawnicze przerwane przed wojną . Działał w tworzących się strukturach Zrzeszenia „WiN”. Organizował siatki wywiadu, przygotowywał raporty o życiu politycznym i nastrojach społecznych w kraju. Od stycznia 1947 w ZG WiN. Skazany przez Wojskowe Sąd Rejonowy w Warszawie 14 X 1950 r. Stracony w więzieniu mokotowskim 1 marca 1951 r.

M.G.

bottom of page