top of page

OFIARY RAKOWIECKIEJ

Image-empty-state_edited_edited_edited_e

Bolesław Szyszko

ps. „Klon” , „Łysy"

1914-1949

 

Armia Krajowa, Armia Krajowa Obywatelska, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe

Żył 35 lat

Bolesław Szyszko urodzony 17.11.1914 roku w Kołatce w powiacie Nowa Wilejka. W latach 1936-1937 żołnierz Wojska Polskiego. Służył w 19 Pułku Artylerii Lekkiej jako kapral. W latach 1944-1945 działał w Armii Krajowej. Początkowo za zgodą AK służył w białoruskiej formacji policyjnej zw. „Legionem Polskim”. Od października 1944 roku w 5 pułku AK pod dowództwem ppor. Kazimierza Stafanowicza ps. „As”. Brał udział w akcji „Burza”. Od lutego do września 1945 roku w strukturach Armii Krajowej Obywatelskiej w Białymstoku. Od września 1945 roku w Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość. Od października 1945 roku do czerwca 1948 roku w oddziałach Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Okręg XVI. Kolejno pełnił funkcje dowódcy drużyny i pododdziału PAS, Komendant Powiatu Przasnysz, Szef Gospodarczy, Szef Sztabu przy Komendzie O.XVI NZW. Aresztowany 25.06.1948 roku. Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie na sesji wyjazdowej w Ostrołęce nas karę śmierci. Stracony 12 sierpnia 1949 roku w więzieniu mokotowskim w Warszawie.

M.G.

bottom of page